Persondata

Hjælp Til Pårørendes persondatapolitik

1. Generelt

Hjælp Til Pårørende tilbyder rådgivning til pårørende til depressionsramte personer gennem videoer, blogindlæg og forum. Hjælp Til Pårørendes rådgivning vil i det følgende blive nævnt som ”Tjenesten”. Du kan læse mere om Hjælp Til Pårørendes Tjenester på hjemmesiden www.hjaelptilpaaroerende.dk.

Når du anvender Hjælp Til Pårørendes Tjeneste, indsamler Hjælp Til Pårørende oplysninger om dig som person. I denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Persondatapolitikken”) for brug af Tjenesten kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvilke rettigheder du har, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatabehandling.

Alle persondata, der behandles af Hjælp Til Pårørende, er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) og den tilhørende danske Databeskyttelseslov (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

2. Dataansvarlig

Hjælp Til Pårørende er dataansvarlig for de data, som indsamles via Tjenesten.

Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger Hjælp Til Pårørende har indsamlet, registreret og løbende behandler om dig, eller du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os ved brug af nedenstående oplysninger:

Nørre Allé 32, 2 sal
8000 Aarhus C
Tlf: +45 31 31 85 77
E-mail: info@htpaa.dk

3. Formål og retsgrundlag for behandling af persondata

Hjælp Til Pårørende indsamler kun de persondata, som er nødvendige for, at Hjælp Til Pårørende kan levere den bedst mulige tjeneste til dig, og vi anvender kun dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik.

Som udgangspunkt kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. Vi registrerer dog din IP-adresse til brug for målrettet markedsføring og produktudvikling baseret på geolokalisering, når du besøger vores hjemmeside. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3.1. Hjælp til pårørende-profil

Når du opretter en profil hos Hjælp til pårørende, skal du indtaste dit fornavn, din e-mailadresse, mobiltelefonnummer samt en adgangskode.

Hjælp til pårørende behandler disse personoplysninger om dig for at kunne identificere dig som bruger, herunder for at kunne kontakte dig. Hjælp til pårørendes behandling af disse oplysninger er nødvendige for, at Hjælp til pårørende kan levere sin tjeneste til dig. Denne behandling er nødvendig for, at Hjælp til pårørende kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3.2. Nyhedsbreve

Med henblik på at kunne sende dig nyhedsbreve anvender vi din e-mailadresse og dit navn. Hjemlen hertil er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

3.3. Blogindlæg, artikler, dagbøger og lignende

Med henblik på at kunne sende dig blogindlæg, artikler, dagbøger og lignende skrevet af os og andre pårørende, anvender vi dit fornavn og din e-mailadresse.

Denne behandling er nødvendig for, at Hjælp til pårørende kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3.4. Spørgeskemaer

Med dit samtykke benytter Hjælp Til Pårørende din e-mailadresse til at sende spørgeskemaer til dig.

Vi indsamler endvidere de svar, som du oplyser overfor Hjælp Til Pårørende i forbindelse med din besvarelse af spørgeskemaer. Dette kan være fx oplysninger om din relation til den depressionsramte, alder, køn, hvor lang tid den depressionsramte har været diagnosticeret.

Vi benytter dine svar på vores spørgeskema med henblik på at kunne forbedre og udvikle vores Tjeneste. Behandling af ovennævnte persondata sker i medfør af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

De personoplysninger som du giver os i forbindelse med din udfyldelse af de spørgeskemaer, som vi slår op via Facebook, behandler vi i overensstemmelse med ovenstående.

3.5. Videolektioner

Til brug for at kunne sende dig video lektioner indsamler vi din e-mailadresse og dit navn. Denne behandling er nødvendig for, at Hjælp til pårørende kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3.6. Kommunikation

Hvis du vælger at kontakte os via e-mail, indsamler vi dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt øvrige personoplysninger, som du oplyser i din e-mail til os. Vi opfordrer dog til, at du ikke afgiver følsomme persondata i e-mailen, men i stedet kontakter os på anden måde, eksempelvis via telefon eller personlig fremmøde, hvis det drejer sig om følsomme oplysninger og akut assistance. Indsamling af disse personoplysninger sker for at kunne yde dig den bedste og mest hensigtsmæssige hjælp, rådgivning og støtte i din sag. Derudover er formålet med indsamlingen af personoplysningerne at kunne foretage analyser til forbedring af vores rådgivning og udarbejde statistik for Hjælp Til Pårørendes arbejde. Behandlingsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3.7. Tekniske oplysninger

Ved brug af Hjælp Til Pårørendes Tjeneste registrerer Hjælp Til Pårørende endvidere en række tekniske oplysninger i forbindelse med, at du tilgår Tjenesten. Dette er bl.a. oplysning om, hvilken internetbrowser du anvender, hvilken IP-adresse du har, din skærmstørrelse og hardwaretype og device information. Denne information kan knyttes til din Hjælp Til Pårørende-profil. Oplysningerne giver Hjælp Til Pårørende blandt andet mulighed for at optimere visningen af Hjælp Til Pårørendes Tjeneste til den enhed, som du bruger samt til at spore eventuelt misbrug. Indsamling af disse persondata er nødvendige for, at du kan bruge Hjælp Til Pårørendes Tjeneste og sker i medfør af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

3.8. Øvrige oplysninger

Hjælp Til Pårørende registrerer også, om du har accepteret vores Betingelser, ligesom vi i visse tilfælde registrerer din adfærd på Tjenesten, og hvordan du gør brug af denne. Hjælp til Pårørende benytter bl.a. såkaldte cookies til at indsamle disse data. Indsamling af disse persondata sker med henblik på at kunne gennemføre en god og hensigtsmæssig håndtering af din tilknytning til og brug af Hjælp til Pårørendes Tjeneste samt til målretning af markedsføringsmateriale, herunder med henblik på at kunne sammensætte og sende tilbudspakker tilpasset dig og dine interesser, til levering af dine ønskede services/produkter. Dette sker med grundlag i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. For så vidt angår indsamling af persondata til målrettet markedsføring sker dette med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

De oplysninger, som registreres af Hjælp Til Pårørende om dig, kan ikke ses af andre end udvalgte Hjælp Til Pårørende ansatte.

4. Brug af databehandlere

Hjælp Til Pårørende anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden og anden assistance i forbindelse hermed, fx bistår vores leverandører os i forbindelse med behandling af spørgeskemaer samt udførelse af statistiske, markedsføringsrelaterede eller driftsmæssige opgaver, herunder med henblik på at måle og analysere vores brugeres sammensætning og andre forhold. Disse virksomheder er under vores instruks og behandler data for hvilke, vi er dataansvarlige. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os.

Nogle af disse databehandlere kan befinde sig i andre lande, herunder USA, hvor myndighederne og domstolene ifølge den lokale lovgivning under visse omstændigheder kan få adgang til oplysningerne. Vi overlader dog kun dine personoplysninger til tredjemænd, hvis modtageren har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges, eller hvis du har givet dit forudgående samtykke til overførslen af dine personoplysninger. Overførelse af persondata til USA sker alene via databehandlere, som er certificeret under EU-U.S Privacy Shield.

5. Videregivelse af persondata

Hjælp Til Pårørende videregiver ikke persondata ud over i det omfang, det er beskrevet i denne Persondatapolitik.

6. Dine rettigheder

Som registreret bruger af Hjælp Til Pårørende har du en række rettigheder i henhold til den gældende persondatalovgivning, jf. pkt. 2 ovenfor. Hjælp Til Pårørende har nedenfor beskrevet dine rettigheder i de tilfælde, hvor Hjælp Til Pårørende behandler persondata om dig.

Du kan sende en anmodning om udnyttelse af en af dine rettigheder ved brug af kontaktoplysningerne, som fremgår af pkt. 2 I forbindelse med fremsendelse af din anmodning, skal du oplyse dit fulde navn samt din e-mailadresse.

Når Hjælp Til Pårørende har modtaget din anmodning, undersøger Hjælp Til Pårørende, om Hjælp Til Pårørende kan identificere dig som bruger, og om det er dig, der har rettet henvendelse, samt om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger Hjælp Til Pårørende for, at rettigheden bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du til enhver tid gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan Hjælp Til Pårørende dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller afvise at efterkomme anmodningen. Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og Hjælp Til Pårørende kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

Indsigt og berigtigelse i forhold til persondata

Som registreret bruger hos Hjælp Til Pårørende har du altid ret til indsigt i, hvilke persondata der er registreret om dig. Du kan ved at rette skriftlig henvendelse til Hjælp Til Pårørende få oplyst, hvilke persondata Hjælp Til Pårørende som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, og hvem der modtager dataene samt en række andre oplysninger.

Såfremt du opdager, at de persondata, du selv har indtastet i din Hjælp Til Pårørende-profil, er fejlbehæftede eller vildledende, skal du rette henvendelse til Hjælp Til Pårørende om dette, hvorefter Hjælp Til Pårørende foretager rettelse af disse data.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine persondata slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis Hjælp Til Pårørende ikke længere har et formål med behandling af dine persondata, eller du gør indsigelse mod den behandling af dine persondata, som sker med henblik på direkte markedsføring eller som sker i medfør af Databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra f. Hvis Hjælp Til Pårørende kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Hjælp Til Pårørende ikke forpligtet til at slette dine persondata.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at opnå begrænsning af Hjælp Til Pårørendes behandling af dine persondata, fx hvis du bestrider rigtigheden af dine persondata, eller du har gjort indsigelse mod den behandling af dine persondata, som er baseret på legitime interesser i medfør af Databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra f. Hjælp Til Pårørende vil i så fald alene opbevare dine persondata, indtil din indsigelse er behandlet. Såfremt Hjælp Til Pårørende hæver begrænsningen af Hjælp Til Pårørendes behandling af dine persondata, vil du forinden blive orienteret om dette.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor Hjælp Til Pårørende overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b eller dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Ret til at gøre indsigelse

Du har altid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod Hjælp Til Pårørendes behandling af dine persondata, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser i medfør af Databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er Hjælp Til Pårørende ikke længere berettiget til at behandle dine persondata, medmindre Hjælp Til Pårørende kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har tillige altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, må Hjælp Til Pårørende ikke længere behandle dine persondata til dette formål.

Ret til at klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, udnyttelsen af dine rettigheder eller ønsker at klage over Hjælp Til Pårørendes behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte Hjælp Til Pårørende ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 2. Du kan også indgive en klage til det danske Datatilsyn, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, over Hjælp Til Pårørendes behandling af dine persondata.

7. Sletning af persondata

Såfremt Hjælp Til Pårørende sletter dine persondata, slettes eller anonymiseres de persondata, som er registeret af Hjælp Til Pårørende om dig.

Af regnskabs- og skattemæssige hensyn lagrer Hjælp Til Pårørende visse personlige data i en periode på op til 5 år fra sletningen af dine persondata. Dine persondata anvendes i en sådan situation ikke til andre formål. Du kan til enhver tid anmode Hjælp Til Pårørende om at få slettet dine persondata.

8. Ændringer af Persondatapolitikken

Hjælp Til Pårørende opdaterer og ændrer løbende Persondatapolitikken, så den løbende er tilpasset lovgivningen og den teknologiske udvikling. Såfremt Hjælp Til Pårørende foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved din næstkommende brug af Tjenesten samt ved e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst overfor Hjælp Til Pårørende.

9. Version

Dette er Hjælp Til Pårørendes Persondatapolitik af maj 2018, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Cookie politik

10. Benyttelse

HjælpTilPårørende benytter cookies til at indsamle anonym brugerinformation og statistik om besøgende på HjælpTilPårørende.dk

”Cookies” er en lille datafil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende brugeren, huske indstillinger, udføre statistik og evt. målrette annoncer. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Når du besøger HjælpTilPårørende.dk, indsamles der oplysninger om dig til statistik og til at tilpasse og øge værdien af indhold, der vises på hjemmesiden og 3. parts platforme.

Cookies sletter sig selv efter et varierende antal måneder (varierer efter type), men fornys ved hvert besøg. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se en vejledning til hvordan du gør: http://minecookies.org/cookiehandtering

11. Ændre indstillinger i din browser

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt, at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der bruges til hhv. analyse og annoncering.

12. Hvilke informationer afgiver jeg?

Når en cookie placeres i din webbrowser afgives der aldrig personfølsomme oplysninger om dig, ligesom du forbliver anonym. Cookies indsamler hovedsageligt oplysninger om din adfærd på vores website, men i nogle tilfælde også om din placering og dine demografiske information.

Med vores cookie-brug kan du aldrig modtage annoncerne målrettet kun til dig, men kun annoncer målrettet til grupper hvori du indgår.

13. Aktive cookies

Facebook/Instagram (Analyse og annoncering)
Facebooks pixel-cookie tillader os at målrette annoncer på Facebook og Instagram til besøgende på HjælpTilPårørende.dk. Samtidig giver den mulighed for at analysere adfærden for side-besøgende fra Facebook.

Facebook, LinkedIn (social deling)
HjælpTilPårøende.dk benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook og LinkedIn til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne cookies.

Google Adwords (Annoncering)
Googles Adwords-cookie tillader at placere annoncer i Google søgemaskiner og i Google’s annoncenetværk, der implementeres som reklamer på andre besøgte sider. Denne cookie giver mulighed for at målrette annoncer til grupper af brugere, der har besøgtHjælpTilPårørende.

Google Analytics (Analyse)
Googles Analytics-cookie bruges udelukkende til at registrere brugeradfærd på HjælpTilPårørende.dk. Denne adfærd benytter vi udelukkende til at skabe en bedre oplevelse for dig, når du bruger vores hjemmeside. Denne cookie kan ikke bruges til annoncering.

14. Kontakt

Såfremt du har spørgsmål vedrørende Hjælp Til Pårørende’s brug af cookies, ønsker yderligere information eller ønsker at klage over vores brug af cookies, kan du rette henvendelse til Hjælp Til Pårørende ApS via info@htpaa.dk.